Parafia Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy

Parafia Miłosiedzia Bożego w Bydgoszczy

MISERICORDIA SCELUS EST

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW | Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:30 19:00 | Dni powszednie: 7:00 18:30

z "Dzienniczka" św. Faustyny

"Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojeg"

św. Faustyna | Dz 570

Rozpoczynamy dzisiaj święty czas adwentu, który dla chrześcijan jest radosnym przygotowaniem na przyjście Pana. Adwent odnosi się zarówno do naszego duchowego przygotowania na przyjście Boga w ludzkim ciele, jak i na Jego ostateczne przyjście w Jezusie na dzień Sądu nad światem. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku […]

Modlitwa w Drodze

Transmisja Godziny Miłosierdzia i Koronki

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

W czwartki, po wieczornej Mszy Świętej, do godziny 20:00