Parafia Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy

Parafia Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy

MISERICORDIA SCELUS EST

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW | Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:30 19:00 | Dni powszednie: 7:00 18:00

Narzeczeni – czas przed zawarciem małżeństwa jest arcyważny i wyjątkowy! Dobrze go rozpocząć z Bogiem!
Zapraszamy Was aby podczas mszy świętej lub poza nią przyjąć błogosławieństwo narzeczonych oraz pierścionka zaręczynowego! 
Warto!

Obrzęd zaręczyn i błogosławieństwa narzeczonych

Ktoś z narzeczonych:
Kochani Rodzice, z wielką  radością pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje
się kochamy i pragniemy w najbliższym  czasie zawrzeć  sakrament  małżeństwa. 
Dlatego  prosimy Was, naszych Rodziców, abyście zechcieli  nas wspierać  i dzisiaj
szczególnie za nas się modlić
Kapłan wyciągając ręce nad narzeczonymi odmawia następującą modlitwę:
Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzrastali w Jego miłości, niech Was
zachowa w swojej łasce i pokoju. Chrystus niech Was oczyści od wszelkiego grzechu i
zjednoczy ze sobą w Eucharystii. Duch Święty niech oświeci Wasze serca umocni Waszą
wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.
W. Amen.
Pobłogosławienie pierścionka zaręczynowego
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zaręczynowy pierścionek. Niech on 
będzie  dla nich znakiem więzi i ofiarnej miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy.
Modlitwa narzeczonych (jedno z Was lub wspólnie)
Boże, który jesteś życiem i miłością ludzi, Ty rozproszyłeś w całym wszechświecie ślady
Twojej dobroci i mądrości, a człowiekowi dałeś wolę i serce zdolne do miłowania
wszystkiego, co dobre i piękne; wejrzyj na nasze narzeczeństwo oraz naszą wzajemną miłość
i pragnienie, aby iść razem przez całe życie. Dziękujemy Ci za to, że się spotkaliśmy.
Dziękujemy Ci za szczęście, jakim nas obdarzyłeś.
Daj nam siły, abyśmy wytrwali w wierności Tobie i sobie nawzajem. Pomóż nam zachować
czystość przedmałżeńską, cierpliwość wobec trudności, wytrwałość w doświadczeniach. Ukaż
nam właściwe znaczenie pełnego zjednoczenia duszy i ciała, do którego powołujesz każdego
męża i żonę. Ucz nas miłości zdolnej do panowania nad sobą, gotowej do poświęceń,
szukającej prawdziwego dobra ukochanej osoby. Przywiedź nas bezpiecznie do Twego
ołtarza.
Boże miłosierny, pomóż nam dobrze przygotować się do dnia ślubu, który całkowicie zmieni
nasze życie. Uświęć naszą miłość i otwórz nas na dar życia, które przekażemy nowym
ludziom. Niech dzień naszego ślubu będzie pełen radości i pokoju. Niech spocznie nad nami
błogosławieństwo Twoje i naszych rodziców. Prosimy Cię o to który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.