Parafia Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy

Parafia Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy

MISERICORDIA SCELUS EST

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW | Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:30 19:00 | Dni powszednie: 7:00 18:00

Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną

Bydgoszcz 2024

 

Organizator: Wspólnota Młodzieżowa Rybie Uszy wraz z Księdzem Wojtkiem. 

 

 1. Cele konkursu  
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 •   Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych 
 • Przekaz wartości i tradycji ludowej 

 

 1. Zadanie konkursowe 

 Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli z naszej parafii. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. 

 

 1. Warunki konkursu

 W konkursie mogą uczestniczyć wszysycy bez wyjątku. Palma musi wynosić minimum 50cm wysokości i musi być dostarczona osobiście do zakrystii kościoła do dnia  

24 marca 2024 r

 

Konkurs będzie organizowany w pięciu kategoriach:

  I kategoria: dzieci przedszkolne wraz z rodzicami 

II kategoria: dzieci ze szkół podstawowych; 

III kategoria: młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci 

 IV kategoria: dorośli oraz seniorzy 

V kategoria: grupy zorganizowane minimum 3 osoby np. Rodzina, grupka znajomych.

 

 1. Warunki udziału
  • Praca zbiorowa lub indywidualna;
  • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych; 
  • Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.   
 • Prosimy o zgłoszenie  chęci  udziału w konkursie do dnia 17 marca 2024 r. na Facebooku  parafii lub w zakrystii. 

 

 1. Prace powinny być oznaczone, zawierając następujące informacje:  
 • Imiona i nazwiska, wiek  twórców palmy,
 • Kategoria  konkursu 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:   

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Niedzieli Palmowej w dniu  24 marca 2024 r. podczas mszy o godz. 11.00 w  Parafii Miłosierdzia Bożego  w Bydgoszczy. Laureaci zostaną wybrani na Mszy Świętej. Przyniesienie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac  z podaniem danych osobowych twórców  w konkursie na stronie internetowej parafii.  

 

 1. Ocena prac:  
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone kupne, gotowe już palemki.
 •  Prace, które wytypują jurorzy zostaną nagrodzone: I  miejsce w każdej  kategorii.

 

 1. Kryteria oceny prac.  

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:  

 • Zgodność z regulaminem konkursu, 
 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów, 
 • Estetykę wykonania pracy.

 

 1. Organizatorzy- 

Wspólnota Młodzieżowa Rybie Uszy wraz z Parafią Miłosierdzia Bożego 

Ul. Nakielska 68, Bydgoszcz 

Tel. 52 373 37 38