Kontakt

ks. Tadeusz Kruszka, ust. 2004
Proboszcz

ul. Nakielska 68
85-347 Bydgoszcz

E-mail: proboszcz@milosierdzie.bydgoszcz.pl
Telefon: (52) 3733738

ks. Tomasz Klafetka, ust. 2022
Wikariusz tel. 516 061 631

Kancelaria parafialna – godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00 – 9.00 (z wyjątkiem 1-go piątku miesiąca)
wtorek, czwartek: 16:30 – 18:00